Termeni și Condiții

Politica de confidențialitate
Confidențialitatea dvs. este importantă pentru noi. Este politica Trupei Introspect de a vă respecta confidențialitatea în ceea ce privește orice informații pe care le putem colecta de la dvs. pe site-ul nostru, https://trupaintrospect.ro/ și pe alte site-uri pe care le deținem și le operăm.

Cerem doar informații personale când avem nevoie cu adevărat pentru a vă oferi un serviciu. Îi colectăm prin mijloace corecte și legale, cu cunoștințele și consimțământul dvs. Vă informăm, de asemenea, de ce o colectăm și cum vor fi folosite.

Păstrăm doar informațiile colectate pentru atâta timp cât este necesar pentru a vă furniza serviciul solicitat. Datele stocate le vom proteja în termeni acceptabili din punct de vedere comercial pentru a preveni pierderea și furtul, precum și accesul, dezvăluirea, copierea, utilizarea sau modificarea neautorizată.

Nu împărtășim în mod public informații cu privire la identificarea personală sau cu terțe părți, cu excepția cazului în care acest lucru este impus de lege.

Site-ul nostru poate lega site-uri externe care nu sunt operate de noi. Rețineți că nu avem control asupra conținutului și a practicilor acestor site-uri și că nu putem accepta responsabilitatea pentru politicile de confidențialitate respective.

Sunteți liber să refuzați cererea noastră de informații personale, înțelegându-ne că nu vă putem oferi unele dintre serviciile dorite.

Utilizarea continuă a site-ului nostru va fi considerată acceptare a practicilor noastre în ceea ce privește confidențialitatea și informațiile personale. Dacă aveți întrebări cu privire la modul în care gestionăm datele utilizatorilor și informațiile personale, nu ezitați să ne contactați.

Această politică este în vigoare de la 19 octombrie 2018.